Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek

Steg i rätt riktning men feltramp i argumenten

I P1-morgon imorse diskuterades regeringens förslag att reservera 80 procent av föräldrapenningdagarna till barnets första fyra år. Förslaget finns i promemorian Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen. Förslaget är…