Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
social ekonomi

Lokala krafter mot globalt tryck? (2003)

Rapport om social ekonomi som belyser både de särskilda egenskaper som kännetecknar den sociala ekonomin och bakgrunden till varför den kommit att bli en aktuell fråga under nittiotalet. Den sociala…