Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
SNS Välfärdsrapport 2011

Skolan som en förutsättning för ett jämlikare samhälle

Enligt Jesper Bengtsson och Mia Laurén, Arenagruppens rapport om barnfattigdom februari 2012, anser en majoritet av människor som har fått frågor om barnfattigdom att ämnet ska prioriteras i den politiska…