Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
sjukvård

Den steriltekniska enheten är ett nav för patienternas säkerhet

Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner (VRI) stora kostnader för sjukvården som drabbar både patienter och verksamhet. En säker rengöring, sterilisering och paketering av den medicinska utrustningen är en viktig del i att minska VRI och bidra till en hög patientsäkerhet.

Den omöjliga diskussionen

I förra veckan arrangerade Forum för Health Policy en workshop på temat How should Health Care respond to the growing patient role? En välbesökt tillställning som lockade både politiker, forskare,…

Mer och mer prat om sjukvård

Ena dagen seminarium ”om vården som valfråga 2014” och andra dagen ”bättre resursutnyttjande i vården”. Sjukvårdsfrågan har verkligen blivit högataktuell. Det känns väldigt bra att Kommunal har en aktuell plattform att…

Resursbrist och volontärinsatser vid livets slutskede

Jag läser Dagens Nyheters stora inslag om volontärinsatser i sjukvården DN.STHLM tisdag 4 februari, sid. 4-5 http://www.dn.se/sthlm/frivilliga-far-inte-tacka-upp-for-personalbrist/. Artikeln handlar bland annat om hur tidigare vårdanställda utbildas av Danderyds sjukhus och…

Kongressrapport: Välfärdspolitiska prioriteringar (2010)

Förbundsstyrelsen brukar inför varje kongress presentera ett förslag till prioritering av hur de samlade resurser, som välfärdspolitiken förfogar över, bäst ska användas. En viktig del i denna är avvägningen mellan…