Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
sjukskrivning

Debattera nu om samvetsstressen i vård och omsorg

Arbetsmiljön i vården och omsorgen har börjat uppmärksammas allt mer och Kommunal som har arbetat för detta på olika sätt kan känna en försiktig optimism. Men en viktig anledning till…

Jämställdhet och rättvisa löner kan minska ohälsan

Apropå höstbudgeten 2011 intervjuade nättidningen Feministiskt Perspektiv nr 39/2011 Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh om jämställdhet och kvinnors hälsa. Kvinnors sjukfrånvaro på grund av stress och dålig arbetsmiljö ökar återigen. I höstbudgeten satsar…

Erkännande av kvinnors arbetsrelaterade ohälsa

Sedan 2008 ökar återigen kvinnors sjukfrånvaro orsakade av arbetsrelaterade besvär. I budgetpropositionen konstateras att ohälsan är särskilt vanlig i vissa kvinnodominerade yrken branscher och regeringen avsätter resurser för kunskapsinhämtning, information…

De med tyngst jobb förlorar mest på att vara sjukskrivna

I DN Debatt 15 mars 2011 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och utredare Anna Hedborg om karensdagen: ”Karensdagen är orättvis och slår hårdast mot dem som har långa arbetspass och jobbar…

Kommunalarnas arbetsmarknad 2009

Stora förändringar för Kommunals medlemmar under de gågna året. I rapporten ”Kommunalarnas arbetsmarknad helår 2009”, ges en samlad bild av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden under…

Yttrande över Promemoria S2008/1245/SF från Socialdepartementet – Från sjukersättning till arbete (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter: Inledande synpunkter Kommunal anser att det är ett viktigt att…

Strategier för en hälsolinje – en rapport om hur Kommunal ska verka för ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälsa (2006)

Andelen långvarigt sjukskrivna bland Kommunals medlemmar har varit hög under de senaste tio åren. I rapporten Strategier för en hälsolinje har fakta om sjukskrivningens och ohälsans olika orsaker sammanställts. I…

Sexton år av smärta och besvär – En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 (2005)

Kommunals kvinnor är långtidsjukskrivna tre gånger mer än andra på arbetsmarknaden. Det visar Kommunals rapport ”Sexton år av smärta och besvär”. Ökningen av långtidsjukskrivningarna hänger samman med att personalen inom…