Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
sjukfrånvaro

Karensavdrag i stället för karensdag – en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid

Den parlamentariska sjukförsäkringsutredningens förslag om en rättvisare utformning av karens, (SOU 2015:21, sidan 502), innebär en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid. I den nuvarande utformningen förlorar medlemmar i…

Erkännande av kvinnors arbetsrelaterade ohälsa

Sedan 2008 ökar återigen kvinnors sjukfrånvaro orsakade av arbetsrelaterade besvär. I budgetpropositionen konstateras att ohälsan är särskilt vanlig i vissa kvinnodominerade yrken branscher och regeringen avsätter resurser för kunskapsinhämtning, information…

Yttrande över slutbetänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (2010)

Positivt till största del, men ingen bra idé att införa en märkning i form av ”smileys”, anser Kommunal. Det framgår i Kommunals yttrande över slutbetänkandet om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet,…

Kommunalarnas arbetsmarknad 2009

Stora förändringar för Kommunals medlemmar under de gågna året. I rapporten ”Kommunalarnas arbetsmarknad helår 2009”, ges en samlad bild av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden under…