Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
SIUS

Yttrande över SOU 2008:102 – Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Utredningen visar på ett övertygande sätt att aktivitetsersättningen i mycket liten utsträckning har lyckats med…