Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Sigmund Wiveson

Yttrande över promemoria – Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Näringsdepartementet erhållit ovan rubricerad promemoria för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande. Promemorians huvudförslag innebär att konkurrenslagen ändras på så sätt att Stockholms tingsrätt, på talan…