Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
SGI

Yttrande över SOU 2008:74 – Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som…

Yttrande över Promemoria S2008/1245/SF från Socialdepartementet – Från sjukersättning till arbete (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter: Inledande synpunkter Kommunal anser att det är ett viktigt att…