Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Rolf Andersson

Yttrande över promemorian Driftsformer för sjukhus från Socialdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att ”Landstingen skall kunna sluta avtal om driften av sjukhus utan krav på att avtalen skall innehålla villkor om att verksamheten skall drivas utan syfte att ge…

Yttrande över promemorian Nedsättning av sociala avgifter för personer mellan 19 och 24 år från Finansdepartementet (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter: I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbets- givaravgifter och allmän löneavgift för alla som är mellan 19 och 24 år….

Yttrande över God sed vid lönebildning, (SOU 2006:32), betänkande av utredningen Utvärdering av Medlings- institutet (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill ta upp två frågor som behandlas i betänkandet. Den ena gäller den norm för lönebildningen som starkt förordas i betänkandet. Den andra gäller förslaget att återföra ansvaret…

Förslag till yttrande över promemorian Begränsad vinst- utdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter på promemorians förslag: Den föreslagna regeln för att begränsa vinstutdelningen vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus kommer enligt Kommunals uppfattning inte att uppnå…