Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
rekrytering

Utmaningar och möjligheter för svensk äldreomsorg

Jämfört med många andra länder har Sverige en välutbyggd äldreomsorg. Omsorgen och omvårdnaden om äldre är ingen familjeangelägenhet utan en professionell verksamhet med professionellt anställd personal. Detta känns som en…

Välfärdstjänsternas framtida finansiering (2010)

Ett lands samlade produktion mäts i bruttonationalprodukten, BNP. Denna produktion kan bland annat användas till privat och kommunal konsumtion. Den privata konsumtionen förväntas öka betydligt snabbare än den kommunala. Våra…