Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
produktivitet

Mer utbildning garanterar inte högre tillväxt

Det som följer här är ett fragmentariskt resonemang, baserat på fragmentariska iakttagelser. Det gör alltså inte anspråk på att vara en ”analys” av ett problem, särskilt inte om man med…