Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
personalpolitik

Sexton år av smärta och besvär – En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 (2005)

Kommunals kvinnor är långtidsjukskrivna tre gånger mer än andra på arbetsmarknaden. Det visar Kommunals rapport ”Sexton år av smärta och besvär”. Ökningen av långtidsjukskrivningarna hänger samman med att personalen inom…