Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
pensionsåldersutredningen

Yttrande över SOU 2013:24 Slutbetänkande av pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill yttra sig över rubricerad utredning. Kommunal delar de synpunkter som LO för fram i sitt remissvar, men vill med ett eget yttrande särskilt lyfta fram de lågavlönade…

Angående Pensionsåldersutredningens betänkande

Igår tisdag presenterade Pensionsåldersutredningen sitt slutbetänkande. Ett begrepp utredningen lanserade och som kan bli centralt framöver är riktålder. Denna riktålder ska höjas i takt med att medborgare lever längre och…

Ett långt liv åt alla – ett mål och ett problem för välfärdsnationen

När jag var barn brukade min mamma berätta om två grenar i sin släkt på landsbygden. I den ena grenen levde de länge och i den andra dog de tidigt….