Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Peder Unander

Debattartikel i Dagens Arena om regeringen och kommunernas ekonomi

På Dagens Arenas debattsida skriver Kommunals utredare Peder Unander, i artikeln ”Regeringstrixande med kommunernas ekonomi”, om hur kommunernas möjlighet att leverera välfärdstjänster är beroende av regeringens välvilja. Det statliga regelverket för…

Yttrande över SOU 2008:95 – Enklare semesterregler (2009)

Bakgrund Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Förbundet har tidigare yttrat sig över närliggande frågor om ändringar i semesterlagen i den s k Knas-utredningen –…