Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
överskottsmålet

Varför sparar vi pengar i ladan? Om det statliga överskottsmålet.

Det har skrivits mycket om regeringens överskottsmål, som innebär att staten över en konjunkturcykel ska spara en procent av BNP, och därmed minska statsskulden med samma belopp. Senast var det…