Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Miljöstyrningsrådet

Yttrande över Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för fordon (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Miljöstyrningsrådet erhållit ovan rubricerade upphandlingskriterier för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande: Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier avser enligt rådet att vara ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor…