Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
miljö

Agenda 2030 – för en hållbar framtid

Vad är Agenda 2030 och vad har den för betydelse för fackföreningsrörelsen? Delegationen för Agenda 2030 beskriver initiativet på sin hemsida: en historisk FN-resolution 2015 för att förändra vår värld med globala hållbarhetsmål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. FN:s medlemsländer har förbundit sig att fram till 2030 jobba tillsammans för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om att anpassa samhället hållbart och klimatsmart ur ett socio-ekonomiskt perspektiv.

Om miljöpåverkan och miljöarbete

Jag har fått dåligt miljösamvete på sista tiden: Jag har använt mer sköljmedel det senaste halvåret än vad jag gjort de tio föregående åren tillsammans. Och jag har slängt mat….

Klimatforum ’11: Hur ser vägen mot 2050 ut?

I förra veckan var det dags igen för Naturvårdsverkets och SMHI:s årliga klimatforum. Titeln på årets forum var Hur ser vägen mot 2050 ut? Vid FN:s klimatkonferens i Cancún förra…

Yttrande över Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för fordon (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Miljöstyrningsrådet erhållit ovan rubricerade upphandlingskriterier för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande: Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier avser enligt rådet att vara ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor…

Yttrande över betänkande från Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad skrivelse, vill framföra följande synpunkter. Sammanfattning Kommunal vill framhålla värdet av det förtroende och den legitimitet som skapas genom…