Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
migrerande arbetskraft

Kongressrapport: Vattna, gödsla, gallra – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i november 2008 att tillsätta en näringspolitisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Kommunal inom jordbruket och dess relaterade verksamheter. Uppdraget är att identifiera…

Migrerande arbetskraft – Möjligheter och utmaningar för Kommunal (2007)

Den här rapporten beskriver ämnet och problematiken kring migrerande arbetskraft. Frågor som berör migrerande arbetskraft är både gamla och nya i Kommunal. I vissa av förbundets branscher har inslag av…