Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
mångfald

Vita jobb med svarta hål

Det finns en mångfald som stadigt ökar i Norden: mångfalden i lön och arbetsvillkor. Det växer fram arbetsmarknader med osäkra villkor – förutom visstidsanställningar, deltider och timanställningar blir det vanligt…

Om svenskhet och om mångfaldens villkor i äldreomsorgen

Almedalen 1 juli 2013. Jag tilldelas en plats bland publiken till Sveriges televisions direkt sända debatt om svenskhet  men får ingen alls chans att yttra mig. Jag känner mig besviken…

Vi kallar det rättvisa och respekt för människovärdet (2002)

Handlingsplan för mångfald och mot diskriminering. Antagen vid förbundsmöte 2002.