Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
lönesättning

Industrins dubbla märken – ett hot mot lönebildningen

I senaste avtalsrörelsen var det återigen igen en stor diskussion om ”dubbla märken”. Bland annat var Teknikföretagen ute och hotade att säga upp Industriavtalet på grund av att de ansåg…

Lön för mödan – Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar? (2003)

Hur det nya lönesystemet arbetas fram har betydelse både för systemets legitimitet och för dess överlevnad, är en rapportens slutsatser. Får alla möjlighet att tycka till om kriterierna accepterar de…