Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
ledarskap

Fler chefer och högre bemanning behövs för att skapa god kvalitet i äldreomsorg

Antalet anställda per chef är för många, cheferna har bristfälligt administrativt stöd, bemanningen är ofta för låg och andelen av personalen som har fasta anställningar är för liten. Det visar…

Vardagens hjältar – Undersköterskor och vårdbiträden i svensk äldreomsorg (2000)

Ledarskapet är viktigare för personalens trivsel än om ägandet är offentligt eller privat. Det visar undersökningen Vardagens hjältar från 2000. De som arbetar inom äldreomsorgen trivs med sina jobb. De…