Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
lantarbetare

Hatad av många, älskad av få

Den 12 oktober 2011 presenterade EU-kommissionens sitt förslag  på reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2013-2020. Innan förslaget offentliggjordes föregicks den av cirka ett och halvt års offentliga debatter…

Kommunals medlemmar och den globala utmaningen (2010)

Dagens arbetsmarknad är globaliserad, allt fler på den svenska arbetsmarknaden är födda i något annat land. Samtidigt påverkar det globala kapitalet den offentliga sektorn i Sverige. I finanskrisens spår skär…