Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
landsting

Yttrande över promemoria – Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Näringsdepartementet erhållit ovan rubricerad promemoria för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande. Promemorians huvudförslag innebär att konkurrenslagen ändras på så sätt att Stockholms tingsrätt, på talan…

Kommunals yttrande över Frittvalutredningens betänkande LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Socialdepartementet erhållit Frittvalutredningens ovan rubricerade betänkande för remissyttrande. Förbundets yttrande koncentreras till utredningens huvudfråga om legalisering av system för brukarval av handikapp-, äldre samt hälso- och…