Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Lägstalöner

Yttrande över Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Svenska Kommunalarbetareförbundet överlämnar härmed sitt yttrande över huvudbetänkandet från Långtidsutredningen. Huvudsakliga synpunkter på Långtidsutredningens förslag Långtidsutredningen 2011 kommer med en mängd förslag till förändringar av den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunal…

Kommunalare ska kunna leva på sin lön

I Efter Arbetet Debatt skriver Kommunals chefekonom Emma Lennartsson om Anders Borgs utspel om att kommunalarbetarnas löner ska sänkas: ”Avslutningsvis är det svårt att ta till sig i vilken verklighet…

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner (2011)

I en ny undersökning genomförd av Novus opinion framkommer att finansminister Anders Borg saknar folkligt stöd för att ingångslönerna är för höga i kommunal sektor. Kommunal redovisar resultatet i en…