Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
kongressrapport

Så växer jordbruket – Näringspolitikens betydelse (2010)

Jordbruk och livsmedelsproduktion är centrala områden i vår vardag. Frågor om djurskydd, jordbruksstöd, livsmedelspriser och hunger återkommer ständigt i mediernas nyhetsrapportering. Alla har de en koppling till jordbruket. Den här…

Stadge- och avgiftskommitténs rapport (2010)

Kommitténs uppdrag Förbundsstyrelsen beslutade på sammanträde den 21 oktober 2008 att tillsätta en gemensam stadge- och avgiftskommitté inför 2010 års kongress. Kommittén fick till uppgift att se över stadgefrågor som…

Kongressrapport: I alla människors vardag (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i oktober 2008 att tillsätta en kongressarbetsgrupp inför Kommunals kongress 2010. Uppdraget var att ta fram en sammanhållen strategi för att belysa medlemmarnas situation som samhällsmedborgare och utveckla…

Att använda lönestatistik (2004)

  För den vanliga medborgaren har det blivit allt viktigare att ha tillgång till siffror av olika slag. För medlemmarna i Kommunal och förbundets förtroendevalda är det viktigt att ha…