Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
konflikten 2003

Personliga assistenters anställningsvillkor – rapport från en avslöjande blockad (2003)

Under konflikten våren 2003 uppdagades att kommunernas vård- och omsorgsverksamhet till stor del bärs upp av timanställda och vikarier. När Kommunal utlyste sin nyanställningsblockad hade arbetsgivarna ingen som helst beredskap….