Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
kommunallag

Dags för en ny kommunallag!

I början av 1990-talet jobbade jag mycket med kommunal ekonomi och frågan om alternativa driftsformer diskuterades ganska intensivt. Men då han handlade mest om tekniska verksamheter som lades ut på…