Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
kollektivavtal

Starka fack räddar kollektivavtalsmodellen – inte urholkade avtal

Tidigare skrev professor emeritus Lars Calmfors, tillika ordförande för det av Svenskt Näringsliv finansierade Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER), en kolumn i Dagens Nyheter med rubriken ”Minskat fackligt medlemskap ett hot mot…

Nytt upphandlingsdirektiv ger möjlighet att ställa bättre krav

Efter många år av diskussioner, initiativ och förhandlingar antog idag Europaparlamentet ett nytt upphandlingsdirektiv. Förhoppningarna är många, och olika aktörer presenterar sig som vinnare på de nya reglerna. Exakt vilka…

På kurs om grunderna i det fackliga arbetet

I dagarna tre har jag varit på facklig kurs – grundutbildning för arbetsplatsombud. Tillsammans med ett gäng barnskötare, KBT-tränare, processtekniker, undersköterskor, idrottsplatsarbetare och fritidspedagoger har jag lärt mig grunderna i…

Yttrande över SOU 2008:95 – Enklare semesterregler (2009)

Bakgrund Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Förbundet har tidigare yttrat sig över närliggande frågor om ändringar i semesterlagen i den s k Knas-utredningen –…

Svenska Kommunalarbetareförbundets yttrande över betänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (2008)

Kommunals överväganden i huvuddrag Kommunal anser att utredarens förslag, om en kompletterande obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, är oförenligt med den svenska modellen som idag skapar både trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Förslaget…