Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
KNS

Fattigdom i Sverige (2010)

Om fattigdom i Sverige – en rapport till KNS-konferensen Fattigdom i Norden 26-28 oktober 2010.