Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
karensdag

Sjuknärvaro i omsorgsyrken

I yrken där närkontakt mellan människor är en given del av arbetet kan sjuknärvaro innebära stora kostnader för anställda och för samhället både på kort och på längre sikt. Förutom att detta är ett resursslöseri, kan det även ha negativa konsekvenser för personalförsörjningen av verksamheterna i vård och omsorg. Men detta kan undvikas bl.a. genom att se över karensdagen och öka och säkerställa den ständigt diskuterade bemanningen.

Karensavdrag i stället för karensdag – en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid

Den parlamentariska sjukförsäkringsutredningens förslag om en rättvisare utformning av karens, (SOU 2015:21, sidan 502), innebär en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid. I den nuvarande utformningen förlorar medlemmar i…

Sätt karensavdrag på att-göra-listan

Att bli sjuk kostar pengar. Karensdagen kostar en femtedel av en veckoinkomst och sedan försvinner en femtedel av varje dags inkomst. För den som har låg lön och kanske är…

De med tyngst jobb förlorar mest på att vara sjukskrivna

I DN Debatt 15 mars 2011 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och utredare Anna Hedborg om karensdagen: ”Karensdagen är orättvis och slår hårdast mot dem som har långa arbetspass och jobbar…

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning – om självrisker och karens (2011)

Karensdagen slår hårdare mot de som arbetar långa pass. Det framgår av en rapport om självrisker och karens av Anna Hedborg. Karensdagen innebär ett inkomstbortfall vid första dagens sjukfrånvaro. För…