Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
jordbrukspolitik

Samma krav på offentliga måltider som på jordbruket?

Förutom att mat är något fantastiskt som både gör livet värt och möjligt att leva (!) så har maten avgörande betydelse i många av samhällets delar. Det tycks dock vara…

Kongressrapport: Vattna, gödsla, gallra – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i november 2008 att tillsätta en näringspolitisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Kommunal inom jordbruket och dess relaterade verksamheter. Uppdraget är att identifiera…

Klimatet och jordbruket – En skrift om klimatförändringarna (2010)

Klimatfrågan berör både Kommunal och andra fackliga organisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna skrift…

Yttrande över remiss om EU-kommissionens tematiska strategi om bekämpningsmedel samt förslag till förordning om växtskyddsmedel (2007)

Bakgrund Kommissionens arbete med att lagstifta och reglera användandet av bekämpningsmedel pågår kontinuerligt. Det övergripande syftet med det nu gällande sjätte miljöhandlingsprogrammet är att ge förutsättningar för och att driva…