Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
jämställdhetsdelegation

Yttrande över Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2007)

Bakgrund Vid regeringssammanträdet den 14 augusti 2003 beslutades att låta tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan. Delegationens främsta uppgift skulle vara att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i såväl förskola…