Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
jämställdhet

Är mens verkligen en facklig fråga?

Mensfrågan hanteras ofta som perifer och lite obekväm, även i en i grunden feministisk kontext. Men inom arbetarrörelsen har något hänt på sistone och mens har från flera håll erkänts ha en plats i den fackliga kampen.

Efter den sista löneutbetalningen – vad händer med inkomsten?

Kvinnor och män har pensionssparat i lika stor utsträckning visar Kommunals senaste rapport, Efter sista löneutbetalningen, som handlar om privat pensionsparande. Kvinnor är dock relativt bättre på att spara, trots det får män ut en större pension. Vad beror det på?

Avskaffa jämställdhetspolitiken

Bör vi avskaffa jämställdhetspolitiken? Det var frågan på ett av seminarierna på Socialistiskt Forum i Umeå härom dagen. Undertecknad diskuterade tillsammans med forskaren Sara Edenheim och kommunalrådet Tamara Spiric (V)…

Könskrig, eller: vad ska vi med välfärden till?

Sanna Rayman kritiserar Svenskt Näringsliv för att de använder könskrigsretorik i strejkdebatten. Jag påpekar att Almega gör det även i frågan om driftsformer i välfärden, vilket Tenelius uppmärksammar i ett…

Vem ska vårda mina föräldrar?

Igår hade jag förmånen att hälsa på Vänsterpartiet i riksdagen och prata om generationsväxlingen på arbetsmarknaden på deras kommunalekonomiska dag. Föredömligt av dem att sätta fokus och öka kunskapen om…

Hur länge ska kvinnor betala för sina osynligjorda arbetsskador?

Enligt rapporten Beslut om arbetsskada ur jämställdhets perspektiv, som nyligen gavs ut av Inspektionen för socialförsäkringen beviljas arbetstagare i kvinnodominerade yrken livränta för sina arbetsrelaterade skador, som inte är olycksfall,…

Värdediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden

Det är allmänt känt att kvinnors arbete i genomsnitt betalas mindre än mäns arbete.  Dessvärre är detta inget nytt problem. Fram till början av 1960-talet fanns det två kolumner i…

Lägre ambitionsnivåer – en vettig jämställdhetsstrategi?

Så har den kommit. Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning – som bara görs vart tionde år. Nyhetsrubrikerna lät inte vänta på sig. Statistiska centralbyrån (SCB) skrev själva ”Hemarbetet mer jämlikt” på sitt…