Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
integritetsskydd

Guldgruvan i hälso- och sjukvården (2011)

Kvalitetsregistren är av stor vikt, tycker Kommunal, och är för en starkare nationell styrning. Kommunal förordar att personal som arbetar nära patienter och brukare ska ha direkt delaktighet när registren…

Integritetsskydd i arbetslivet (2009)

Positivt med en särskild lagstiftning som skyddar arbetstagares integritet i arbetslivet, tycker Kommunal, men det ska gälla alla anställda oavsett anställningsform. Det går att läsa av Kommunals yttrande över SOU…