Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
hushållstjänster

Yttrande över promemorian ”Skattelättnader för hushållstjänster” från Finansdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att en skattereduktion upp till 50 procent och till ett maxbelopp på 50 000 kronor per år, införs fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Det…