Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
hästskötare

Ett hästjobb för Kommunal (2010)

Rapporten visar att det starka engagemanget för hästarna bygger en stark yrkesstolthet bland hästnäringens yrkesgrupper. Däremot undergrävs yrkesstatusen av vaga kvalifikationskrav, bristande arbetsförhållande och oklara uppdelningar mellan arbete och hobby….