Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
gymnasieprogram

Höjda ambitioner för komvux vid omställning på arbetsmarknaden

I förra veckan presenterade regeringen sina förslag på reformering av komvux. Målet är att rätta till missmatchen mellan elevernas fria gymnasieval och arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (2008)

Sammanfattning Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan benämnt Kommunal) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Kommunal vill därför framföra följande synpunkter i sammanfattning: Synpunkterna utvecklas…