Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
granskningsfunktion

Yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2010)

Kommunal ser helst att det sker en parlamentarisk utredning på området. I dagsläget är det en arbetsgrupp inom regeringskansliet som gör utredningen. Det skriver Kommunal i sitt yttrande över promemorian…