Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
globalisering

Kommunals medlemmar och den globala utmaningen (2010)

Dagens arbetsmarknad är globaliserad, allt fler på den svenska arbetsmarknaden är födda i något annat land. Samtidigt påverkar det globala kapitalet den offentliga sektorn i Sverige. I finanskrisens spår skär…

Kongressrapport: I alla människors vardag (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i oktober 2008 att tillsätta en kongressarbetsgrupp inför Kommunals kongress 2010. Uppdraget var att ta fram en sammanhållen strategi för att belysa medlemmarnas situation som samhällsmedborgare och utveckla…

Migrerande arbetskraft – Möjligheter och utmaningar för Kommunal (2007)

Den här rapporten beskriver ämnet och problematiken kring migrerande arbetskraft. Frågor som berör migrerande arbetskraft är både gamla och nya i Kommunal. I vissa av förbundets branscher har inslag av…

Lokala krafter mot globalt tryck? (2003)

Rapport om social ekonomi som belyser både de särskilda egenskaper som kännetecknar den sociala ekonomin och bakgrunden till varför den kommit att bli en aktuell fråga under nittiotalet. Den sociala…