Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
föräldrapenning

Steg i rätt riktning men feltramp i argumenten

I P1-morgon imorse diskuterades regeringens förslag att reservera 80 procent av föräldrapenningdagarna till barnets första fyra år. Förslaget finns i promemorian Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen. Förslaget är…

Pappa hemma OCH mamma på jobbet

Skaffa mamma ett jobb och göra pappa med barn. Det var 1960-talets slogan för den dubbla emancipationen, det vill säga frigörelse för både kvinnor och män. I den politiska debatten…

Kongressrapport: Välfärdspolitiska prioriteringar (2010)

Förbundsstyrelsen brukar inför varje kongress presentera ett förslag till prioritering av hur de samlade resurser, som välfärdspolitiken förfogar över, bäst ska användas. En viktig del i denna är avvägningen mellan…