Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Falköping

Sextimmarsdagen i Kiruna – en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten (2006)

Studien visar att Kirunas särskilda boenden sysselsätter fler tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier än hemtjänsten, men båda verksamheterna har hög andel timavlönade vikarier. Deltidsanställningar är nästan obefintliga inom hemtjänsten, bara en…

Bemanningsekonomi – en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt (2005)

Kommunals arbetstidsprojekt har valt att specialstudera bemanningsekonomin i tre kommuner som har prövat olika arbetstidsmodeller. De kommuner som studeras är Kiruna, Forshaga och Falköping. Denna rapport är en referensstudie till…