Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
EU:s jordbrukspolitik

Hatad av många, älskad av få

Den 12 oktober 2011 presenterade EU-kommissionens sitt förslag  på reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2013-2020. Innan förslaget offentliggjordes föregicks den av cirka ett och halvt års offentliga debatter…