Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
ekonomisk makt

Ty makten är fortfarande inte vår

År 1998 presenterades den statliga Kvinnomaktsutredningen Ty makten är din . Utredningen tillsattes för att, byggt på forskning, beskriva hur den ekonomiska makten och de ekonomiska resurserna var fördelad mellan…