Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
deltidsarbetslöshet

Hur många vill ha deltidsarbete?

  Källa: egen bearbetning av AMS-statistik Enbart 5 av 100 öppet arbetslösa medlemmar i Kommunal som 2012 var registrerade på arbetsförmedlingen sökte deltidsarbete, visas i figur 1. Andelen varierade mellan…

Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet (2010)

Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I december 2009 fick nära 51 000 personer ersättning från…

Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till heltidsanställning (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Heltidsutredningen ger en omfattande och grundlig bild av problematiken kring ofrivilligt deltidsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Det ofrivilliga deltidsarbetet…