Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Bodil Umegård

Yttrande över SOU 2008:74 – Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som…

Korttidsscenariot – ett försök att beräkna framtiden (2003)

Den lönepolitik som Kommunal ska forma ska gälla för många medlemmar. En mycket stor andel av medlemmarna producerar tjänster som är relaterade till befolkningen och dess olika delar. I denna…