Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
biståndshandläggning

En övertro på byråkrati

Jag får ofta frågan om det är verkligen kan vara lagligt för kommuner att tillämpa schabloner inom hemtjänsten som säger att en äldres ”dusch” ska vara 15 minuter eller att…

Äldreomsorg – att värna det medmänskliga i det mellanmänskliga

”Det är som om vi har försökt konstruera ett system för att människor inte ska behöva vara goda” sa ordförande för Demensförbundet, Stina-Clara Hjulström, i den debatt om äldreomsorg som…

En fungerande biståndshandläggning är en förutsättning för bra äldreomsorg

När vi blir äldre behöver vi förr eller senare hjälp med sådant som vi tidigare klarat av själva utan större ansträngning eller reflektion. Att laga mat, gå på toaletten, handla…