Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
biståndsbedömning

Glädjande lagförslag om hemtjänst utan behovsprövning

Regeringen har gått vidare med ett lagförslag som om den införs ger kommuner rätt att bevilja hemtjänst utan behovsprövning. Det är en mycket välkommen reform som hade inneburit välbehövligt handlingsutrymme för personal och mer självbestämmande för de äldre.

En övertro på byråkrati

Jag får ofta frågan om det är verkligen kan vara lagligt för kommuner att tillämpa schabloner inom hemtjänsten som säger att en äldres ”dusch” ska vara 15 minuter eller att…

På hearing om biståndsbedömning

Kommunal och SSR  har initierat ett samarbete om biståndsbedömning i äldreomsorgen. Fokus handlar om hur biståndshandläggarnas beslut påverkar vård- och omsorgspersonalens arbetsförhållanden och de äldres hjälpinsatser. Till dagens hearing hade vi…

Råd till bra mat inom äldreomsorgen (2010)

”Mycket positivt” tycker Kommunal i sitt yttrande över Livsmedelsverkets förslag om råd till bra mat inom äldreomsorgen. Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför…