Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
bidragsspärr

Yttrande över SOU 2008:100 – Bidragsspärr (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal instämmer i utredningens grundläggande ambition att motverka felanvändningen av socialförsäkringarna. Kommunal hänvisar till sitt…