Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
betänkande

Yttrande över betänkandet ”Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård” (2006)

Överväganden Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Djursjukvårdsutredningens förslag. Kommunal organiserar drygt 500 djur- sjukvårdare och har valt att yttra sig över utredningen i de avseenden den…